top of page

Două Expoziții Ce Ne Poartă Pe Drumul MătesiiDouă expoziții ,,Splendeurs Des Oasis d'Ouzbekistan” la Luvru și ,,Sur Les Routes De Samarcande, Merveilles De Soie Et d'Or” la Institutul Lumii Arabe, prezintă trecutul pre-sovietic al Uzbekistanului, o adevărată bijuterie a Asiei Centrale.
Cele mai vechi opere de artă uzbecă ne-au parvenit din adâncul timpului - de la gravurile rupestre din oazele din Tașkent până la scenele de vânătoare din Valea Ferghana. Fiind un punct de întâlnire între Est și Vest - și asta cu mult înainte de apariția rutelor caravanelor - Uzbekistanul a fost întotdeauna un leagăn de artă și patrimoniu. La această răscruce de drumuri politice și de civilizație, au conviețuit mai multe religii: hinduismul, budismul, iudaismul, creștinismul și zoroastrismul. O istorie încă necunoscută în Franța, unde se amestecă culturile greacă, indiană, nomadă și musulmană.La Capătul Lumii


Influențele greco-bactriene asupra artei budiste uzbece au devenit palpabile începând cu secolul al II-lea d.Hr. Liniile specifice, ondulate, se îmbină cu motivele lunare ale zoroastrismului, atât pe ornamentele de aur, cât și pe lucrări pictate - laice sau religioase. Elitele vremii - majoritatea din Dinastia Kushan - sunt întruchipate în statui din lut, adesea de dimensiuni monumentale. O multitudine de mici regrete - create în urma prăbușirii imperiului în secolul al III-lea - au păstrat vie această moștenire eleno-budistă prin încurajarea producției de sculpturi în stuc cu efigia lui Buddha sau a lui Boddhisattva.,,Uzbekistanul a fost, de asemenea, leagănul unei dezvoltări a creațiilor artistice care au atins apogeul, în domenii atât de variate precum textilele, mătăsurile, metalele și ceramica. Explozia acestor discipline a început în Orient, apoi a migrat, două-trei generații mai târziu, în Orientul Apropiat și în Mediterana” Yannick Lintz, fost director al Departamentului de Artă Islamică de la Muzeul Luvru.

Începând cu secolul al VIII-lea - în urma unei succesiuni de raiduri arabe în Transoxiana - țara a devenit islamică. Apoi a avut loc un proces complex de sincretism cultural: maeștri din Bukhara, Samarkand și Tașkent au imaginat treptat fresce geometrice, în care se întrepătrund vreascuri de smarald, flori policrome și fructe însorite. Această renaștere culturală s-a extins, de asemenea, la arhitectura și meștelugurile uzbece: sticla și ceramica era acum produse în mod ,,industrial”, iar clădirile istorice din Evul Mediu timpuriu au fost împodobite cu panouri decorative. Începând cu secolul al X-lea, mai multe orașe au devenit centre de studiu, unde numele lui Avicenna, Al-Biruni și Al-Bukhari răsună încă.


Secolele al XI-lea și XIII-lea au fost marcate de dominația turcească a Qarakhanizilor. Un loc de influență intelectuală, un oraș mondial și un Eden secular, Uzbekistanul și-a perpetuat statutul de ,,creuzet” cultural, în care influențele arabo-persane și nomadismul asiatic se întrepătrund. Invazia șui Genghis Khan a întărit această identitate regională est-asiatică: Cartea Minunilor - care relatează aventurile lui Marco Polo în Asia Centrală, confirmă această idee. In calitate de depozitari ai tradițiilor ancestrale, diferite ale țării au însoțit treptat apariția producției artistice moderne, profund legate de tehnicile și cunoștințele populare.


O Incursiune Prin Luvru


Cu peste 170 de lucrări - inclusiv comori naționale uzbece care nu au mai fost expuse niciodată în Occident - Splendoarea Oazelor din Uzbekistan de la Muzeul Luvru dezvăluie de-a lungul a 19 secole, povestea unei istorii fabuloase, din punct de vedere artistic, geografic și politic. O vastă selecție de capodopere (picturi murale din palatul ambasadorilor din Samarkand, pagini din unul dintre cele mai vechi Coran-uri și comori în aur, mătase sau ceramică fină din Bactria etc.), marchează turul.


,,Deschiderea ochilor și ieșirea din istoria cruciadelor și a Mediteranei, ieșirea din viziunea noastră eurocentrică, a fost calul meu de bătaie de la numirea mea în 2015”, spunea Yannick Lintz. Este un adevărat punct de cotitură, pe care Ukbekistanul dorește să le ia pentru conservarea patrimoniului său. Președinția Muzeului Luvru dorește să sprijine această țară, care devine tot mai profesionistă. Prin urmare, expoziția se înscrie într-un dialog fructuos între civilizațiile occidentale și orientale, din trecut și din prezent.


Splendeurs des oasis d’Ouzbékistan, Muzeul Luvru, Rue de Rivoli, 75001, Paris, Galerie Richelieu, nivel -1 și parterul Departamentului de Artă Islamică, de la 23 noiembrie 2022 până la 6 martie 2023. louvre.fr.
Întâlnire Plină De Culoare La Institutul Lumii Arabe (IMA)


Institutul Lumii Arabe (IMA) inaugurează o expoziție-eveniment despre patrimoniul și meșteșugurile ancestrale din Uzbekistan - de la sfârșitul secolului al XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea. Din nou, vor fi expuse o serie de lucrări unice, unele dintre ele pentru prima dată în afara muzeelor naționale. Pe o suprafață de peste 1,100m2, expoziția prezintă aproximativ 300 de piese inedite: somptuoase chapans (hainele) și accesorii brodate cu aur de la curtea emirului, șei superbe suzanis (piese mari de țesătură brodată), covoare, ikats de mătase, bijuterii din cultura nomadă, precum și aproximativ douăzeci de picturi orientaliste de avangardă.


,,Minunatul patrimoniu al Uzbekistanului este o ilustrare excepțională a multiplelor influențe culturale și religioase cu care s-a confruntat constant această regiune. Trebuie lăudată activitatea importantă desfășurată de autoritățile uzbece pentru a-l face accesibil. Este o mărturie rară și prețioasă a unui set de practici și de cunoștințe ancestrale pe care le avem astăzi în fața ochilor”- Jack Lang, Președinte al Institutului Lumii Arabe.

Sur les routes de Samarcande. Merveilles de soie et d'or, Institut du monde arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, de la 23 noiembrie 2022 la 4 iunie 2023. www.imarabe.org/fr


2 views0 comments
bottom of page